ILADALEN KIRKE

Iladalen Kirke ligger i Søren Jaabæksgate 5 i Iladalen, Sagene Bydel. Kirken ble innviet i 1941og het da Iladalen småkirke. Kirken har 700 sitteplasser og fungerer som kirke for Iladalen Menighet, som ble opprettet i 1938.

Iladalen Church is located in Søren Jaabæksgate 5 in Iladalen, Sagene. The church was finished in 1941 and has 700 seats. It works as church for Iladalen Menighet that was established in 1938.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Iladalen Kirke ble bygd for innsamlede midler etter at Iladalen Menighet ble utskilt fra Sagene Menighet i 1938.Kirken ble innviet i 1941. Kirken inneholder en stor og en liten menighetssal. Kirkens arkitekt er Ragnar Nielsen, og altertavlen er tegnet av Per Vigeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iladalen Kirke, juli 2008 (Foto: Arnt O. Rekstad).

 

Inngangsportalen er omrammet av granitt med kurvbuet overdekning. Klokkene har navnene Tro og Nåde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iladalen Kirke, juli 2008 (Foto: Arnt O. Rekstad).

 

 

Kilde : Oslo Byleksikon

Artikkel oppdatert : 08.08.2008, Arnt O. Rekstad